Kurdaş: Bu dünya ‘ben insanım’ diyen bir insanın dünyası değil

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, dünyadaki kurulu siyasal ve ekonomik düzenle ilgili yaptığı değerlendirmede insanlığın büyük bir tehlike içinde olduğunu dile getirdi.
Dünyada büyük bir zulüm düzeninin hakim olduğunu belirten Kurdaş, “Bu dünya, ‘ben insanım’ diyen bir insanın dünyası değil; esir düşmüş insanın dünyasıdır. Bütün ülkelerin sömürüldüğü bütün halkların sömürüldüğü kölelikten farkı olmayan bir dünyada yaşıyoruz” dedi.
Kurdaş, şu şekilde konuştu:
“Bozgunculuğu destekleyen anlayış, insanlığı esaret altına almış ve kendi dünyasını kurmuştur. Bu dünya ‘ben insanım’ diyen insanın dünyası değildir. Bu dünya esir düşmüş insanın dünyasıdır. Cüzi iradesi bütünüyle yönetilir hale gelmiş, köleleştirilmiş, zihni alt yapısı işgal edilmiş olan insanlığın dünyasıdır. Bugün yaşadığımız dünya akledemeyen, düşünemeyen insanlığın dünyasıdır. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bütün ülkelerin sömürüldüğü, haklarının yenildiği bir dünya… Faiz düzeniyle ağır vergilerle kölelik düzeninden çok farklı olmayan, dünyadaki tamamına yakın ülkenin bütçelerinin açık verdiği, ülkelerin neredeyse tamamının borçlu olduğu, toplum kesimlerinin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Su kaynakları bakımında, yer altı yer üstü zenginliklere sahip olduğu bir yerkürede yaşıyorsunuz ama açlığı konuşuyoruz, açlıktan ölümü konuşuyoruz, uyuşturucu ticaretini konuşuyoruz, çocuk ticaretini ve istismarını konuşuyoruz. Bu ne anlama geliyor: aslında kurulu bir düzen var. Bu düzenin sahiplerinin müsaade ettiği kadar Birleşmiş Milletler karar alabiliyor. Bu kurulu düzenin müsaade ettiği kadar ekonomik döngü ve ekonomik hayat var.”

Yorum yapın