Amenerrasulü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu, anlamı, faziletleri

Amenerrasulü duasının Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve sağladığı faziletleri detaylı bir şekilde inceleyerek, bu önemli dua hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
Amenerrasulü Nedir?Amenerrasulü, Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetlerinde yer alan bir dua olarak bilinir. Bu özel dualar, “Amener-Rasulü” adı ile de anılmaktadır. Amenerrasulü, Peygamber Efendimiz’e Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279) Bu dua, pek çok hadiste belirtildiği üzere özel bir fazilete sahiptir.
Amenerrasulü duasının Türkçe okunuşu:
 “Amenerresûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî velmu’minûn(e) kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulihî lâ nuferriku beyne ehadin mir rusulih(i) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke rabbenâ ve ileykel-mesîr(u).”Amenerrasulü duasının Türkçe anlamı:
 “Resûl, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.'”Bakara Suresi Hakkında BilgiBakara Suresi, Mushaf’ta ikinci sırada yer alır ve toplamda 286 ayetten oluşur. Bu sure, Medine döneminde inmiştir ve Kur’an’ın en uzun suresidir.
Amenerrasulü Duasının FaziletleriAmenerrasulü duası, geceleri okunduğunda kişiye koruma sağlar ve ona kifayet eder.Resulullah (s.a.v.)’ın hadisine göre, Amenerrasulü duası, Arşu’r-Rahman’ın altındaki cennet hazinelerinden bir hediye olarak indirilmiştir.Bir başka hadise göre, “Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz.” denilmektedir. (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4)Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim Bakara Suresi’nin sonundaki iki âyet-i celîleyi (Âmene’r-Rasûlü) her gece okursa, ona kifayet eder.” Geceleri okunan Amenerrasulü duası, günlük hayatta Müslümanları her türlü kötülüklerden korur.Duada yer alan “ġufrâneke rabbenâ ve ileykel-mesîr(u)”, Rab’den bağışlanma ve merhamet dilemeyi içerir.Duada yer alan “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.”, kişinin gücünün yetmediği görevlerden muaf olmasını dilemeyi içerir.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miraç gecesinde üç önemli hediye aldığını belirtir: “Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi.” (Müslim, Îman, 279) Bu nedenle bu duayı okumak çok önemlidir.Amenerrasulü Suresi’nin ÖnemiAmenerrasulü Suresi, özellikle kişinin dertli ve sıkıntılı anlarında okunduğunda, tüm dertlerden ve kederlerden kurtulma imkanı sunan önemli bir suredir. Bu sure, özellikle gece okunduğunda tesiri daha yüksektir. Bu nedenle genelde yatsı namazlarından sonra okunmaktadır.Amenerrasulü duası, içerdiği mesajlar ile Allah’a olan imanı, peygamberlere ve vahiy kitaplarına duyulan inancı ifade eder. Bu dua, Peygamber Efendimiz’in Miraç gecesi aldığı özel bir vahiydir. Bu gece, peygamberimize hem ilahi emirlerin verildiği hem de Allah’ın büyük lütuflarının açığa çıktığı bir zaman dilimidir.Amenerrasulü Suresi Okumanın FaydalarıAmenerrasulü Suresi’nin okunması, kişinin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olur. Bu sure, derin bir iç huzuru ve sükûneti beraberinde getirir.Gece okunduğunda daha etkili olan Amenerrasulü Suresi, uyumadan önce okunarak içsel bir rahatlama ve huzur sağlar. Gece sessizliğinde, bu surenin okunması manevi olarak rahatlama sağlar. Amenerrasulü Suresi, okuyan kişiye manevi bir dinginlik ve iç huzuru getirerek, zihinsel ve duygusal dengeyi destekler.Bu sure, dua ve yakarış niteliği taşır. Okuyan kişi, içtenlik ile dileklerini Allah’a arz eder ve derdini O’na açar.Amenerrasulü Duasının İniş SebebiAmenerrasulü duasının iniş sebebi, Müslümanlara yönelik duydukları endişeler ile ilgilidir. Özellikle Bakara Suresi’nin 284. ayetindeki mesaj, ashâb-ı kirâm arasında hassas bir gönle sahip olanları derinden etkilemiştir. Allah’a tazarrû ve niyaz ile yalvarıp yakararak, istiğfar edip Allah’a sığınıldı. Bu sebeple 285. ayet nazil olmuş, ardından 286. ayetle güçleri yetmeyecek ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirilmiştir. (Müslim, İman 199)
Amenerrasulü Duasının İndirilme ŞekliAmenerrasulü duası Miraç gecesi Peygamber Efendimiz’e vahiy yolu ile indirilmiştir. Dinimiz İslam’a göre, bu dua özel bir şekilde, Cibrîl vasıtası ile değil, Miraç gecesinde Peygamberimiz’in direkt olarak işitmesi ile gerçekleşmiştir.

Yorum yapın