Berat Kandili Orucunun Faziletleri Neler? Şaban Ayının 13. 14. 15. Gün Oruçları

Üç ayların ikincisi Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. 24 Şubat 2024 (14 Şaban 1445) Cumartesi günü Berat Kandilidir. Her yıl Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde o yıl içinde olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar yani her şey Levh-i mahfuz’da yazılır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Bu gece oruç tutmanın fazileti, ecri ve mükafatı çok büyük. Berat gecesiyle ilgili detaylar haberimizde…
Berat Kandilinde Oruç Tutulur Mu?Ramazan ayı farz olan ibadet ayıdır. Peygamberimiz (S.A.V.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara göre daha fazla oruç tutmuş, ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamında oruç tutmadığı hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarında sürekli oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Berat Kandilinde ve 13. 14. 15. Gün Oruç Tutmanın Fazileti?Berat Kandili orucu için Şaban ayının 15. günü oruç tutmak yeterlidir. Ancak bu mübarek ayı oruç tutarak, günahlardan arınarak ve ibadet ederek geçirmek elbette önemlidir. Ancak Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmenin büyük ecir ve sevabı vardır.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı konuyla ilgili, “Hz. Peygamber (S.A.V), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.
Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam âlimleri, dinen faziletli sayılan diğer gün ve geceleri ihya etmenin müstehap olduğunu söylemişlerdir.”
Berat Kandilinde Oruç Tutmanın SevabıŞaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir. Allah dostları bu günün içinde oruç tutmuş, gecesinde ise namazlarını eda etmiştir. Berat Kandilinde oruç tutmak müstehaptır. Berat kandilinde tutulan oruç nafile bir ibadettir.
Peygamber Efendimizin (S.A.V) Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu vakit, ay Şaban ayıdır. Zeyd oğlu Üsame (r.a) şöyle anlatıyor: “Yâ Resulallah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum” dediğimde, Peygamber (sav) şöyle buyururlar:
“Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.” (Nesai, Savm, 70.)
Berat Kandili Orucu Niyeti Nasıl Getirilir?Niyet etmek, ne yapılacağına karar vermek anlamına gelir. Niyetin önemi, bir şeyi yapmaya niyet etmek açısından değer taşır. Peygamberimizden (SA.V) bildirilen hadiste “Ameller, niyetlere göredir” diye buyrulmuştur. Yapılacak olan işe niyet edilirken amaç kişinin neyi yaptığını Allah’a hatırlatmak ya da bildirmek değil, kendine hatırlatmaktır. Kişinin yapacağı ameli sabit tutmak ve kararlık göstermek demek olan niyet sayesinde bir çeşit kendiyle akitleşmesi demektir. Bu akit sayesinde yapacağı amele riayet eder ve kararlılık gösterir. Ramazan orucu tutulurken yapılan niyet gibi Berat Kandili günü oruç tutmak isteyenlerin de gece sahurdan sonra niyet etmesi gerekir.
Berat Kandili gecesi oruç tutmaya niyet eden kişi Allah’a saf bir gönülle yaklaşmayı bilmelidir. Berat Kandili için oruca niyet edilirken isim vermeye, şu gün, bugün demesine gerek yoktur. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya demesi yeterlidir. Yapılacak işin bilincinde olması gereken kişinin kendisidir, haşa Allah’a hatırlatma için niyet edilmez. Niyet, kişinin kendisine vermiş olduğu bir sözleşme olarak kabul edilmelidir.

Yorum yapın