8’inci Yargı Paketi’nin ilk 14 maddesi, TBMM Adalet Komisyonu’nda onaylandı

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak tanınan teklifin ilk 14 maddesi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Söz konusu teklif içeriğinde, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiilinin, müstakil bir suç olarak kabul edilmesini öngörüyor. Buna göre, bu suçu işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işlemekten ayrı ayrı cezalandırılacak.
İCRA VE İFLAS DAVA İTİRAZ SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİKTeklifin kabul edilen maddeleri arasında, İcra ve İflas Kanunu’nda kanun yollarına başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenleme yapılması da bulunuyor. Yapılacak olan söz konusu düzenlemeyle, belirli bir süre hafta olarak belirlenmişse, bu süre, başladığı günden son haftanın karşılık geldiği güne kadar sürecek.
Teklif ayrıca, Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilmesini öngörüyor. Buna göre, tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.
Yapılacak olan söz konusu düzenlemeler ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.
Bunun yanı sıra, teklifle ilgili yapılan diğer düzenlemeler arasında Terörle Mücadele Kanunu’na ilişkin hükümlerin Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklere uyumlu hale getirilmesi, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılması, ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kişiliğinin veya mal varlığının korunması kriterine göre kısıtlanması gibi konular da yer alıyor.
GÖRÜŞMELER BUGÜN DE DEVAM EDECEKÖte yandan Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin diğer maddelerinin görüşülmesine bugün saat 11.00’de devam edileceğini açıkladı.

Yorum yapın