Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalete güveni sarsan tartışmalara şahit oluyoruz

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan “yetki tartışması” gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yeni Anayasa yapılması gerektiğini işaret etti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 12. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, 24 binin üzerine çıkan hâkim ve savcının ülkede millet adına adaleti tesis etmek için mücadele verdiğini kaydetti.
YARGININ HÂLÂ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI VARGeçmişte adaleti sağlaması gereken kurumların başka güçlerin emrinde ülkeye ağır bedeller ödettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının hâlâ çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu ifade etti. Yargıdaki sorunların bir kısmının Anayasa ve yasalarda yapılması gereken değişikliklerle ilgili olduğuna, bir kısmının da kurumsal işleyişlerden, kurumlar arası anlayış farklılıklarından oluştuğunu vurgulayan Erdoğan, reformların kesintisiz devam ettirdiklerini söyledi.
İTİRAZ, İSTİNAF VE TEMYİZ YOLLARI 2 HAFTA OLARAK DÜZENLENİYORYargı Reformu Strateji Belgesi’ni 2019’da kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunulan 8. Yargı Paketi’nin de bu strateji belgesinin adımlarından biri olduğunu kaydetti. Erdoğan, “İtiraz, istinaf ve temyiz yollarındaki başvuru süreleri yeknesak hale getirilmek suretiyle 2 hafta olarak düzenleniyor. İstinaf ve temyiz sürelerinin başlangıcı, hükmün tebliğ tarihi olarak belirleniyor. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarının doğrudan Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığında kurulacak Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülüyor. Hükümlülere vasi atanması işlemi, otomatik olmaktan çıkartılarak bu bireylerin kendi kararlarına bırakılıyor. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç haline getiriliyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına, özellikle buna karşı istinaf yoluna başvurulmasına imkan sağlanıyor” diye konuştu.
VATANDAŞLARIMIZIN ADALETE OLAN GÜVENİNİ SARSAN TARTIŞMALARA ŞAHİT OLUYORUZErdoğan, şunları ifade etti: “Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Şu gerçeği artık hepimiz görebiliyoruz, yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa’da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Esasen bu kurumlarımız arasında eskiden beri bir hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan dolayısıyla hiyerarşiden ziyade vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere ali menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan bu tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmazdır. Danıştayın FETÖ’den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor.”
YARGIDAKİ SORUNU GİDERECEK BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN UZLAŞMA YOLLARINI ARAYACAĞIZÜlkenin sivil ve sadece günün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere yaşadığımız her hadise bize böyle bir anayasanın Türk demokrasisinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Eğer bu konuda Meclis’te bir mutabakat temin edebilirsek zaten meseleyi kökten çözmüş olacağız. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız” şeklinde konuştu. 
148 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV YERİ BELLİ OLDU12. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’de 148 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri belli oldu. 
YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI NEDEN ÇIKTI?“Yüksek yargıda yetki tartışması,” Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “hak ihlali” kararını Yargıtay Başkanlığının uygulamamasıyla ortaya çıktı. AYM Kararını uygulamayan Yargıtay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, “mecrasından çıktığını” savunduğu bireysel başvurunun, “yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline geldiğini” vurgulamıştı. Yargıtay’ın kararı üzerine kasım ayından bu yana “yüksek yargıda yetki” tartışması devam ederken hukukçular konu hakkında değişik görüşler ortaya koyuyor.
DANIŞTAY’IN İHRAÇ EDİLEN 387 HÂKİM VE SAVCI HAKKINDA VERDİĞİ KARAR DA ÇOK TARTIŞILDICumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Danıştayın FETÖ’den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor.” sözleriyle hatırlattığı Danıştay’ın FETÖ’den ihraç edilen 387 hâkim ve savcı hakkında verdiği kararla ilgiliydi. Danıştay geçtiğimiz hafta FETÖ’den ihraç edilen 387 hâkim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdi. Tartışmalara neden olan karara Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil olmuş ve söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatmıştı.

Yorum yapın