Apostil belgesi nedir, nereden alınır? Şartları

Apostil işlemi; yabancı devlet makamı tarafından düzenlenen bir belgenin ayrıca tasdik işlemine gerek kalmadan, başka bir devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesini sağlar. Bu işlem sayesinde ilgili belge farklı ülkelerde de yasal olarak geçerli sayılır hale gelir.
Apostil işlemine tabi tutulan belgeler arasında diplomalar, evlilik cüzdanları, doğum belgeleri ve vekaletname gibi evraklar yer alabilir. Apostil onayı için kişilerin ikametgahlarının olduğu ilçedeki kaymakamlıklarının ya da il valiliklerinin hukuk bürolarına müracaat etmesi gerekir. Aynı zamanda apostil kuralları yalnızda Lahey Konferansına üye ya da taraf devletler arasında geçerli olur. Apostil onayı alınmak istenen belge adli bir belge değeri taşıyor ise bu kez ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerde Adalet Komisyonları tarafından bu işlemin yapılması gerekir.
Apostil Belgesi Nasıl Alınır?Apostil belgesi almak isteyenler ilçelerde ikamet ediyor ise ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapabilir. Şayet bu durum söz konusu değil ise valiliklere giderek başvuru işlemlerini yapabilirler. İlgili kural tüm Türkiye’deki idari birimler tarafından yapılacak apostil işlemleri için geçerlidir.
Apostil alma yetkisi her ülkenin kendi egemenlik alanında belirlenen bir işlem olduğundan dolayı bu konuda her ülke kendi ilerleyişini belirler. Bu nedenle de farklı ülkelerde bu işlem için istenilen belgelerin neler olduğu kurumlara yapılan başvurular sırasında kişilere bildirilir.
Yurtdışı Eğitimi İçin Apostil Nasıl Alınır?Ülkemizde apostil işlemi genel olarak yurtdışında eğitim almak isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Diplomalar için yapılacak bu işlem sayesinde kişilerin sahip olduğu mezuniyet belgeleri yurtdışı ülkelerinde de geçerli hale gelir. Diplomalara apostil işlemi yaptırmak için yine ilçe kaymakamlıklarına ya da valiliklere başvurulması gerekiyor. Diploma apostil işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde sıralanabilir;
* İlk olarak diplomanın aslı ile yeminli tercümana gidilmesi ve diplomanın tercümesi gerekli diye Türkçeye tercüme edilmelidir
* Daha sonra yeminli tercüme işleminin yapıldığı yerdeki notere gidilerek yapılan tercüme işlemi onaylatılmalıdır
* Son olarak apostil işlemi için valilik ya da kaymakamlıklara ilgili belge ile başvurulması gerekiyor
Apostil İşlemi Kaç Yıl Geçerli Olur?Apostil işleminin yapıldığı belgede, apostil işleminin sona ermesi söz konusu değildir. Bu durum sadece ilgili belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde son bulmuş olur. Bu nedenle apostil işleminin birden fazla kez yaptırılmasına gerek yoktur. İşlemlerin bir kez yaptırılması, belgenin farklı ülkelerde geçerli olmasını sağlayacaktır.
Apostil İşleminde Ne Yapılıyor?Apostil işleminin ne olduğuna değindikten sonra bu işlem sırasında nelerin yapıldığından da bahsetmekte fayda olacaktır. Apostil işleminin ilerleyiş süreci şu şekildedir;
* Kişiler ilk olarak apostil işlemi yapılacak belgenin aslını ve bir fotokopisini kaymakamlığa ya da valiliğe sunar
* İlgili belge, yetkili merci tarafından incelenir
* Belgenin gerçekliği ve içeriğinin doğruluğu onaylanır
* Son olarak belgeye apostil şerhi eklenir
Apostil İşlemi Yaptırmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?Apostil işlemi yaptırmak için ilgili belge ile beraber kişilerden talep edilen diğer belgeler şunlardır;
* Belgenin aslı
* Belgenin bir fotokopisi
* Kişinin kimlik fotokopisi
Apostil İşlem Ücreti Ne Kadar?
Apostil işlem ücreti genel olarak ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de 2024 yılı için belirlenen apostil işlem ücretinden önce notere verilmesi gereken tutara değinelim. Diploma için apostil işlemi yapacak biri, tercüme işleminden sonra notere onay işlemi için 690 TL ödemesi gerekir. Bu tutar yazı yoğunluğunun az olduğu tek bir sayfa için 2024 yılında geçerli olan tutardır. Apostil işlemi ise kaymakamlık ve valilik tarafından ücretsiz yapılır. Bu işlemin avukatlar ya da tercümanlar ile yapılması halinde kişiler avukat ve tercümanlara ödeme yapar.
 

Yorum yapın