Korku için dua, hangi dua okunur?

Korku anında kalplerimize huzur veren ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) tavsiye ettiği duaları sizler için derledik.
Kuşkulara Karşı Korku DuasıHz. Muhammed (s.a.v), topluluktan kuşkulanıldığında şu duayı önerirdi:
“Allahım! Senden, onların önünü kesmeni istiyoruz. Onların verecekleri zarardan sana sığınıyoruz.” (Ebû Dâvûd, Vitr 30)Korku Anında Koruyucu DualarAyetel Kürsi: Allah’ın büyük kudretini dile getiren bu ayet, her türlü korkuya karşı güçlü bir sığınaktır:
Bismillahirrahmânirrahîm.Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ardve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.Ayetel Kürsi’nin anlamı:
Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.Ne uykusu gelir ne de uyur.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.Onları korumak kendisine zor gelmez.yücedir, mutlak büyüktür.Nas Suresi: İnsanların şerrinden Allah’a sığınmayı öğreten bu sure, korku anında okunabilen bir duadır:
Bismillahirrahmânirrahîm.Kul e’ûzü birabbinnâsMelikinnâsİlâhinnâsMin şerrilvesvâsilhannâsEllezî yüvesvisü fî sudûrinnâsiMinelcinneti vennâsNas Suresi’nin anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ileDe ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,İnsanların hükümdarına,İnsanların ilahına,sinsi vesvesecinin şerrinden.ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.Felak Suresi: Bu sure, Allah’ın yarattıklarının kötülüklerinden korunmak için okunur:
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e’ûzü birabbil felakMin şerri mâ halakVe min şerri ğasikın izâ vekabVe min şerrinneffâsâti fil’ukadVe min şerri hâsidin izâ hasedFelak Suresi’nin anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ileDe ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”Gece Yatmadan Önce Ruhunuza Huzur Getirecek DualarUyumadan önce yapılan dualar, hem manevi bir sığınak oluşturur hem de iç huzurumuzu sağlar. Uykudan önceki yapılan dualar, korkularımızı yenmemize ve huzurlu bir uykuya dalabilmemize yardımcı olur.
Gecenin karanlığından korunmak için üç defa okunacak şu dua, Allah’ın koruyucu kudretini çağırarak her türlü kötülükten sizi uzaklaştırır:
“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”Uyumadan önce Allah’a sığınıp O’nun gazabından ve cezasından korunmak için okunacak dua:
“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni an yahdûrun.”Sabahları okunacak güvence duası ise şöyledir:
Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi’nin önerdiği şu dua, her sabah üç defa okunduğunda kişiyi Allah’ın koruması altına alır:
“Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.”Duaların kabul olması için dua, hangi dua okunur?
Günün güzel geçmesi için dua, hangi dua okunur?
Düşmana okunacak dua, hangi dua okunur?
Peygamber Efendimizin Korku Anında Okuduğu DualarPeygamber Efendimiz (SAV), hayatı boyunca her an Allah’a yönelip O’ndan yardım istemiş ve öğrettikleri arasında korku anında okunacak dualara da özel bir yer ayırmıştır. İslam’ın önderi, bizlere korkularımızla baş etmek için özel dualar sunmuştur. İşte Peygamber Efendimizin korku anında okuduğu dualar:
Dua: “Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”Türkçe’si: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”Dua: “Rabbî küllü şey’in hâdimüke, Rabbî fe’hfaznâ ve’nsurnâ ve’rhamnâ”Türkçe’si: “Ey Rabbim, her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.”Dua: “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”Türkçe’si: “Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru.”Dua: “Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.”Türkçe’si: “Allah’ım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.”Dua: “Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey’in fil ardi ve lâ fi’s-semai.”Türkçe’si: “(İşime) Allah’ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.”

Yorum yapın