Hızlı satış yapmak için dua, hangi dua okunur?

Bu yazıda, hızlı satış yapabilmek için hangi dualar okunur, bu dualardan bahsedeceğiz.
Temiz Bir Kağıda Dua YazınAbdestli bir şekilde temizlenmiş bir kağıda, “Bismillahi ya Kahhuru ya Settaru. Bismillahi ya Azizü ya Celilü ya Cemilü ya Celilü ya Azizü ya Evveli ya Ahiru ya Zahii ya Batınu ya ALLAH ya Allah rahmetike ya Erhamerrahimin.” şeklinde dua yazılır. Bu kağıt, satılması istenen malın içine konulur.
Şahmeran Duası Okuyunİkinci bir yöntem olarak, her gün ikindi namazından sonra 11 gün boyunca Şahmeran duası okunabilir:
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l KayyumAllah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakimAllah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l AlimAllah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r RahimAllah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l EhadAllah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l VaridAllah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r RahimAllah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur RahimAllah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l BatınAllah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s SamedAllah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l AlimAllah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l AlimAllah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu DeyyanAllah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l AlimAllah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il AzimAllah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l KudüsAllah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l MübinAllah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l VarisAllah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l HüsnaHüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diynSübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l AleminTürkçe anlamı ise şöyledir:
Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah’ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah’ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah’ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.Duaların kabul olması için dua, hangi dua okunur?
Başarılı olmak için dua, hangi dua okunur?
Birini kararından vazgeçirmek için dua, hangi dua okunur?
Özel Esma’ül Hüsna Duaları OkuyunMalın üzerine Ya Bais ve Ya Fettah isimlerini 66 defa zikretmek, olumlu bir etki yaratır.
Aynı zamanda Esma’ül Hüsna’nın diğer güzel isimleri ile dua etmek de satışın hızlanmasına yardımcı olabilir.
Duha ve Fil Sureleri OkuyunMalın üzerine 7 Duha Suresi ve 7 Fil Suresi okunarak, satışın tez elden gerçekleşmesi niyet edilebilir.
Duha Suresi:
Bismillahirrahmânirrahîm.Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.E lem yecidke yetîmen fe âvâ.Ve vecedeke dâllen fe hedâ.Ve vecedeke âilen fe agnâ.Fe emmâl yetîme fe lâ takher.Ve emmâs sâile fe lâ tenher.Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.Fil Suresi:
BismillahirrahmânirrahîmElem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîlElem yec’al keydehüm fî tadlîlVe ersele aleyhim tayran ebâbîlTermîhim bihicâratin min siccîlFece’alehüm ke’asfin me’kûlTövbe Suresi OkuyunTemiz bir yerden alınan toprağa, Tövbe Suresi’nin 128. ve 129. ayetleri 3 defa okuyarak karıştırın. Bu karışımı, hızlıca satmak istediğiniz ürünün üzerine serpiştirin.
128. ve 129. ayetler şu anlama gelir:
Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.”Suya Dua OkuyunSabah namazı sonrasında, 7 defa “Elem neşrah leke” suresi suya okunur.
Bu su biriktirilir ve 7 gün boyunca her gün aynı şekilde okunan dua öncesinde kullanılır.
Karınca Duası OkuyunHer gün 7 defa okunan Karınca duası, satılması istenen malın üzerine okunabilir.
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Yorum yapın