Senetlerde zaman aşımı süresi ne kadar?

Günlük hayatta sıkça kullanımı tercih edilen senetler, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan maddelere göre düzenlenir. Sözleşme ya da ödünç sözleşme yerine kullanımı tercih edilen senetler, kanunda öngörülen şartları taşıması halinde sahibine diğer alacaklarından ayrı avantajlı imkanlar sunar.
Hukuka uygun bir şekilde senet düzenlemek için senedin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Senedin geçerliliğin olması için üzerinde yer alması gereken bilgiler şunlardır;
Senet metni Türkçe ’den başka bir dilde yazılıyor ise o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelime metinde yer almalıdırKayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadinin yer almasıVade süresinin belirtilmesiKime ve kimin emrine ödenecek ise o kişinin adının ve soy adının yer almasıSenedin tanzim edildiği günün ve yerin bilgilerinin olmasıSendi tanzim edenin imzasının olması
Senet Ne İşe Yarar?Senetlerdeki zaman aşımına gelmeden önce ilk olarak senetlerin ne işe yaradığından bahsedelim. Kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyan bir senedi elinde bulunduran kişi İcra İflas Kanunu’nun 167 ve devamı kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usulleri hükümleri gereğince alacağına daha avantajlı kavuşma şansına sahip olur.
Alacağı senede dayanan kişi, alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvurmadan kambiyo senetlerine mahsus haciz ya da borçlu iflasa tabi ise iflas yolu ile takip yaptırabilir. İlgili takipte borçlunun itirazı üzerine İcra Mahkemesi tarafından geçici durdurma kararı verilmediği sürece icra işlemleri kendiliğinde durmaz. Sentte belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceği yazdığından dolayı temek hukuki ilişkilerdeki borcu sona erdiren haller ya da senedin geçersizliği ancak yazılı deliller ile ispat edilebilir.
Senetlerdeki Zaman AşımıSenetlerin zaman aşım süresi Türk Ticaret Kanunu’na göre üç yıldır. Bu kapsamda senedin üzerinde yazan vade itibari ile üç yıl içerisinde alacağın tahsis edilmesi gerekir. Aksi halde borcun tahsilatı için hukuki olarak herhangi bir şey yapmak mümkün değildir.
Zaman Aşımında Hangi Tarih Dikkate Alınır?Senetlerin zaman aşımları ile ilgili akılları karıştıran bir konu, zaman hesabında baz alınması gereken tarihtir. Üç yıllık zaman aşımı süresinde dikkate alınacak olan tarihin senedin düzenlendiği tarih mi yoksa vade tarihimi olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu konunun net cevabı Türk Ticaret Kanunu tarafından verilmiştir. Senet zaman aşım tarihinin vade tarihi itibari ile oluştuğu kanun maddelerinde yer alır. Bu doğrultuda senetlerin zaman aşım süreleri hesaplanırken kişilerin vade tarihini baz alması gerekir.
Vade Dolmadan Kişi Vefat Ederse Ne Olur?Senetlerin zaman aşımı ile ilgili olarak merak edilen bir diğer konu ise senet vadesi dolmadan ya da zaman aşımına uğramadan borçlunun vefat etmesi halinde ne olacağıdır. Bu durumda senet borcu da miras statüsünden vefat eden kişinin varislerine devredilir. Varisler ise ilgili senedin borcunu karşılamak durumda kalır. Kişinin vefatı ile senet ödeme planlarında da herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Vefat eden kişinin varisleri, senedin vadesi geldiğinde ilgili tutarı ödemek durumundadır.
Vefat eden kişinin varisleri senet borcunu da diğer miraslar ile beraber reddedebilir. Reddi miras hakkını kullanmak isteyen varisler, bu hakları ile senet borcunu ödemek zorunda da kalmaz.

Yorum yapın