Bir şeyin olması için dua, hangi dua okunur?

Dilek duası, kişinin Allah’a yönelip bir şeye ulaşma amacını gütmekte ve sıkıntı yaşayan, aciz durumda olan insanların Allah’a sığınıp istekte bulunmalarını sağlamaktadır. Dilek duasının kullanımı oldukça yaygın olup, saf bir kalp ve samimi bir niyet ile okunduğunda etkili olduğuna inanılır.
Dilek Duasının Okunuşu ve AnlamıDilek duası, öncelikle abdest alınarak, üç defa besmele çekilip Fatiha suresinin okunması ile başlar. Ardından, dileğin ifade edilmesi ile birlikte şu şekilde okunur:
“Estağfurullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.”
Bu dua, Arapça okunuşu ile daha etkili kabul edilir. Allah’a yönelik içten bir yakarış ve istekte bulunma olarak nitelendirilir.
Dilek duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir:
“Senin razı gelmediklerinden ve yaptıklarımdan dolayı beni affet. Yapmadıklarımı ise yapmamdan koru beni ey Rabbim. Kendisinden başka hiçbir ilah mevcut olmayan Kayyum, Hay ve Azim olan Rabbe istiğfar eder, günahlarımdan dolayı pişman olup, yalnızca ona sığınırım.”
Türkçe olarak, kişinin Allah’a yönelik yakarışını ifade eder ve isteğini Allah’a arz eder.
Dilek Duası ile Beraber Zikir ÇekimiDilek duasının etkili olması için Allah’ın isimleri ile yapılan zikirler oldukça önemlidir. Dua öncesinde “Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kavi, Ya Kadir” gibi Allah’ın isimlerinin yetmiş defa zikredilmesi, şeytanın uzaklaşmasına ve duanın daha kolay kabul olmasına vesile olur.
Dilek Duasının FaziletleriDilek duasının pek çok fazileti bulunmaktadır:
Dilek duası, kişinin işlerinin düzenlenmesine ve istediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilir.Dua, kısmetin açılmasına ve kişinin hayatına yeni fırsatlar çekmesine vesile olabilir.Dua, kişinin ruhsal sağlığını güçlendirebilir, iç huzurunu artırabilir.İçten bir niyet ile yapılan dua, kişinin Allah’a sığınma mutluluğunu yaşamasına katkı sağlar.Samimi bir şekilde yapılan dilek duasının, Allah’ın hikmetine uygun olan hayırlı dileklerin kabulüne vesile olduğuna inanılır.Dilek duası, kişinin imanını güçlendirmesi, Allah’a olan bağlılığını artırması ve içsel bir güç kaynağı olması açısından önemli bir ibadettir.
Hazreti Muhammed’in Dilek Duası ve ÖnemiDilek duası, İslam geleneğinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) öğretileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu dua, Allah’a yönelip, Hazreti Muhammed’in şefaatini istemesini içerir. Bu özel dua, şu şekilde geçmektedir:
Bir gün gözleri kör bir sahabe, Hazreti Muhammed’e gelir ve “Ya Resulallah! Allah’a dua et, gözlerim açılsın” der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, abdest alır ve şu dua ile Allah’a yönelir: “Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”
Dilek Duasının Önemi Bu dua, Hazreti Muhammed’in sevgisi ve şefaatine dayanır. İslam’da, Peygamber Efendimiz’in şefaat talebi, Allah’ın rahmetine erişmeyi kolaylaştırır.Dua, samimi bir niyetin Allah’a açıkça ifade edilmesini sağlar. İsteklerin Hazreti Muhammed aracılığı ile Rabb’e sunulması, kişinin niyetini güçlendirir.Tırmizi’nin aktardığına göre, bu dua ile Allah’a yönelenlerin dileklerine kavuştuklarına inanılır. Samimi bir kalp ve güvenen bir niyet ile yapıldığında, dua sahibinin isteğinin yerine gelmesine vesile olabilir.Dilek duası, kişinin Allah’a yönelmesini ve O’na sığınmasını sağlar. Müslümanların Rabb’e olan bağlılığını güçlendirir.Hazreti Muhammed’in öğretileri arasında yer alan dilek duası, Müslümanlar için önemli bir ibadettir.
İstekleriniz İçin Okuyacağınız DualarHasbiyallahü la ilahe illa hu.Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)
Hasbünallahu veni’mel vekil.Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)
İyyake na’büdü ve iy’yake nestain.Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)
Velhamdü lillahi rabbil alemin.Ve âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En’am, 45)
70 Kere Okunan Dilek Duası ve ÖnemiAbdülehad Serhendi Hazretleri’nin müjdesi ile paylaşılan bu dua, Allah’a yönelip dileklerde bulunmak isteyenler için özel bir öneme sahiptir. Duanın içeriğinde yer alan isimler, Allah’ın güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna’dan seçilmiştir. Bu özel dua, 70 kere tekrarlandığında Allah’ın rahmetine, şefkatine, gücüne ve kudretine yönelik bir niyazı içerir. İşte bu 70 kere okunan dilek duasının metni:
“Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir.”

Yorum yapın