DASK sigorta bedeli nedir, nasıl hesaplanır?

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Türkiye’deki konut sahiplerinin, olası deprem risklerine karşı mali güvence sağlamak adına zorunlu olarak yaptırmaları gereken bir sigortadır. DASK poliçesi kapsamında belirlenen sigorta bedeli, binanın yapı tarzına ve brüt metrekaresine göre farklılık gösterir. Bu yazıda, DASK sigorta bedelinin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
DASK Nedir?Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye’de bulunan konut sahiplerinin bina ve içindeki taşınabilir eşyalarını deprem riskine karşı teminat altına almak amacı ile devlet tarafından zorunlu kılınmış bir sigortadır. Sigorta, depremin neden olduğu zararları karşılamayı hedefler.
DASK poliçe sorgulama nereden, nasıl yapılır?
DASK Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?DASK, deprem sonrası oluşabilecek maddi hasarı karşılamak amacıyla önemlidir. DASK sigorta bedeli, bina sahiplerinin ödeyeceği primi belirler. Bu bedel, yapı tarzına ve binanın brüt metrekaresine bağlı olarak değişir. Ödenecek tutar, bina metrekare birim maliyeti ve brüt metrekaresinin çarpılması sonucu hesaplanır. Sigorta bedelinin hesaplanmasında kullanılan metrekare birim maliyetleri ve yapı tarzları şu şekildedir:
Betonarme: 6.000 TLDiğer: 4.000 TLBetonarme yapı tarzında, brüt 100 metrekare olan bir bina için sigorta bedeli 100×6.000 TL’den; 600.000 TL olarak hesaplanmaktadır.
DASK Zorunlu mu?Evet, DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) zorunlu bir sigortadır. Ev satışı, kredi kullanımı, temel hizmetlerin açılması gibi pek çok işlem, DASK poliçesi olmadan tamamlanamaz.
DASK Azami Sigorta Bedeli Ne Kadar?DASK’ın azami sigorta bedeli, 1 Ocak 2024 itibarı ile tüm yapı tarzları için 1.272.000 TL olarak belirlenmiştir.
DASK Fiyatını Belirleyici FaktörlerDASK fiyatları belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınır ve bu nedenle sigorta fiyatları arasında farklılıklar görülebilir. Bu faktörler şunlardır:
Binanın yaşı: DASK primi hesaplamada temel bir faktördür. Binanın yapım yılı, fiyatları etkileyen önemli bir parametredir.Yapı tarzı: Bina, betonarme ya da diğer yapılar olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, prim tutarının belirlenmesinde etkilidir.Ev metrekare fiyatı: Konutun metrekare birim maliyeti ve brüt metrekare üzerinden hesaplama yapılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen metrekare birim maliyetleri dikkate alınır.Bulunduğu il ve ilçe: Türkiye’de 5 risk bölgesi bulunmaktadır. İl ve ilçenin risk bölgesine göre fiyatlar değişiklik gösterir. İstanbul gibi yüksek riskli bölgelerde primler çok daha yüksek olmaktadır.DASK İndirimleriDASK sigortası için bazı indirimler uygulanabilmektedir:
Bina yaşı indirimi: 2000 yılı sonrası yapılan konutlarda %10 indirim uygulanır.Yenileme indirimi: Poliçe süresi dolan sigortalı, 30 gün içinde yeniler ise %10, yenileme işleminde ise %30’a kadar indirim kazanır.Zemin kat indirimi: Zeminden sonraki kat sayısı 3 ya da 3’ün altında olan konutlar %10 indirimle poliçesini yaptırabilir.Bölgelere Göre DASK FiyatlarıTürkiye’de en yüksek DASK primleri çoğunluk ile İstanbul’da ödenmektedir. En düşük prim ödemeleri ise Tuz Gölü, Konya ve Çevresi, Şanlıurfa, Antalya-Mersin arası, Mardin ve çevresinde gerçekleşmektedir.
DASK Yaptırılmamasının SonuçlarıDASK, deprem sonrası oluşabilecek hasarların maddi yükünü hafifletir. Ancak sigortanın yaptırılmaması durumunda bir dizi olumsuz sonuçla karşılaşılabilir. Örneğin, devletin afet yardımından yararlanılamaz, konut kredisi ve yardımlarından mahrum kalınabilir, tapu işlemleri gerçekleştirilemeyebilir.
DASK sigortası, deprem riski altındaki binalar için önemlidir ve yaptırılmaması durumunda çeşitli olumsuzluklar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, konut sahiplerinin DASK yaptırmaları, olası risklere karşı korunmalarını sağlar.

Yorum yapın