Ağır hasta için dua, hangi dua okunur?

Sağlık, insanın en değerli hazinelerindendir. Ağır hastalıklar ile mücadele eden kişiler için yapılan dualar, manevi destek sağlayarak şifaya vesile olabilir. İşte ağır hasta için okunabilecek bazı dualar ve Peygamberimizin durumu ağır hastalar için okuduğu dua ve zikirler:
Yaygın Olarak Okunan Şifa Dualarıİslam’da yaygın şifa duaları şunlardır:
“Ey Allah’ım, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.””Ey Allah’ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.””Ey Allah’ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.”Kur’an’da Geçen Şifa AyetleriTevbe Sûresi, 14. AyetYunus Sûresi, 57. AyetNahl Sûresi, 69. Ayetİsrâ Sûresi, 82. AyetŞuarâ Sûresi, 80. AyetFussilet Sûresi, 44. AyetTevbe Suresinin 14. Ayeti:
Tevbe suresinin 14. ayeti, şifa ayetleri arasındadır. Bu ayeti 7 kez okumak önemlidir.
Tevbe Suresinin okunuşu:
“…Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minîn. (mu’minîne).”Tevbe Suresinin anlamı:
“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)Yunus Suresinin 57. Ayeti:
Yunus Suresinin okunuşu:
“…Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)”Yunus Suresinin anlamı:
“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)Nahl Suresinin 69. Ayeti:
Nahl suresinin 69. ayeti, hasta kişiler için şifa taşır. Bu ayeti sabah namazından sonra okumak önemlidir. Sabah namazından sonra bu ayeti okuyan kişilerin acıları diner.
Nahl Suresinin okunuşu:
“…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)…”Nahl Suresinin anlamı:
“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)İsra Suresinin 82. Ayeti:
Kur’an-ı Kerim’de bulunan İsra suresinin 82. ayeti hastalıkların iyileşmesine yardımcıdır.
İsra Suresinin okunuşu:
“Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)….”Nahl Suresinin anlamı:
Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)Şu’ara Suresinin 80. Ayeti:
Bu ayet, bebekler için okunur. Bebeklerin iyileşmesine, şifa bulmasına yardımcı olur.
Şu’ara Suresinin okunuşu:
“Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”Şu’ara Suresinin anlamı:
“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)Fussilet Suresinin 44. Ayeti:
Her gün yatmadan önce 2 kez okunan bu ayet, şifa bulmaya yardımcı olur.
Fussilet Suresinin okunuşu:
“Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’)…”Fussilet Suresinin anlamı:
“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)Şifa Duası ve AnlamıDuaların anlamını bilmek, dua eden kişinin daha derin bir bağ kurmasını sağlar. Şifa duasının anlamı, Allah’a yönelerek O’ndan hastalıkların iyileştirilmesini dilemek şeklinde özetlenebilir. Peygamberimiz bu duaları, insanların Allah’a yönelip şifalarını istemesi için bir rehber olarak sunmuştur.

Şifa duasının faydaları:
Hastalık için şifa duası okumak, hasta kimsenin acılarının dinmesine katkı sağlar.Sağlık için dua okumak, hastalığa neden olan zararlı alışkanlıkların bitmesine vesile olabilir.Namazdan sonra şifa duasını iki kez okuyan kişinin çevresindeki tüm hastaların sağlığına kavuştuğuna inanılır.Hastaya şifa duası okumak, hem fiziksel hem ruhsal ıstırabın sonlanmasına yardımcı olabilir.Bazı alimler, tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkların şifa duası aracılığı ile iyileşebileceğine inanırlar.Fatiha suresini şifa duası olarak okumak, her türlü dert ve hastalıktan kurtulmaya yardımcı olabilir.Şifa Duası Ne Zaman Okunmalı?Şifa duası her zaman ve her yerde okunabilir. Evde, işte veya yolculukta okunabilir. Önemli olan, dua eden kişinin niyeti ve samimiyetidir. Peygamberimizin okuduğu şifa dualarını tercih edebileceğiniz gibi Fatiha, Yasin veya Bakara surelerini de şifa bulmak için okuyabilirsiniz.
Gece yatmadan önce şifa duasını üç kez okumak, hastalığa neden olan musibetlerden kurtulmaya yardımcı olabilir. Cuma günleri şifa duasını okuyan kişinin üzerindeki tüm nazarların kalktığına inanılır.

Yorum yapın