2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

15 Ocak 2024 tarihinde açıklanan yeni asgari ücretle birlikte, pek çok ücrette değişiklik yaşandı. Bu değişikliklerden biri de kıdem tazminatı taban ücretinde görüldü. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel bilgiler!
Kıdem Tazminatı Nedir?Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle sona ermesi durumunda, her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler, oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.
Kıdem tazminatı, çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve bu ödemede bir tavan ücret bulunmaktadır. Çalışanın son brüt maaşı, 1 yıllık kıdem tazminatını belirler. Örneğin, 3 yıl kurumda çalışan bir kişi, 3 brüt maaş kadar kıdem tazminatı alır.
Kimleri Etkileyecek?Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 35.057 TL’nin üzerinde olan ve kıdem tazminatı alacak olan çalışanları etkileyecek. Polis ve başkomiser maaşları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Enflasyon ve Memur Zammının EtkisiTÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda %2,93 artış gösterdi. Yıllık artış ise %64,77 oldu. Bu enflasyon rakamları, memur zammına da etki etti. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi ve bu doğrultuda 2024 yılında kıdem tazminatı tavanında artış yaşandı.
2024 Kıdem Tazminatı Tavanı01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge, işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanını belirlemiştir. Bu düzenlemeye göre, 2024 yılında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı brüt 35.058,58 TL, net ise 34.792,49 TL olarak belirlenmiştir.
Kıdem Tazminatı ve Devlet Memuru Emeklilik İkramiyesi Karşılaştırması1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, 2762 sayılı Kanunla değişik 13. Fıkraya göre, işçilerin kıdem tazminatları yıllık olarak belirlenen azami emeklilik ikramiyesini aşamaz. Önceki yıllara ait düzenlemelerde, 1980 – 1982 dönemi için kıdem tazminatının belirlenen bir sınırı vardı.
Devlet Memurlarına Hizmet Yılına Göre Emeklilik İkramiyesi HesaplamaDevlet memurlarına verilen emeklilik ikramiyesi, hizmet yılına ve aylık göstergesine göre hesaplanır. 2024 yılında en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi, aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı toplam göstergesi, taban aylık göstergesi ve diğer faktörlere dayanarak hesaplanır.
Ek Göstergelere Göre Yeni OranlarGenelge ile ek göstergeler arasındaki oranlar da güncellenmiştir. Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlara %255, 7.600 – 8.400 arasındakilere %215, 6.400 – 7.600 arasındakilere %195, 4.800 – 6.400 arasındakilere %165, 3.600 – 4.800 arasındakilere %145, 2.200 – 3.600 arasındakilere %85, diğerlerine ise %55 oranı uygulanmaktadır.
Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği (Ocak 2024)Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 01.01.2024 tarihi itibariyle 1500 aylık göstergesi, 8000 ek göstergesi, 500 kıdem aylığı toplam göstergesi, 1000 taban aylık göstergesi olan bir devlet memuru için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.
Bu düzenlemeler, işçilerin kıdem tazminatlarını ve devlet memurlarının emeklilik ikramiyelerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Her iki durumda da belirlenen tavanlar, mali haklar ve sosyal güvenlik politikaları açısından önem taşımaktadır.
Kıdem Tazminatı Alma Hakkı Kimlere Aittir?1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre, belirli şartları sağlayan çalışanlara kıdem tazminatı ödenir. Bu şartlar arasında, aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması, iş sözleşmesinin çeşitli nedenlerle feshedilmesi ya da sona erdirilmesi bulunmaktadır. Kıdem tazminatı alma hakkı, işveren ya da işçi tarafından belirli durumlar için geçerlidir.

Yorum yapın