İstanbul – Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) – Mekke – 52

Önceki yazılarla birlikte okunmasını tavsiye ederek kaldığımız yerden devam…
Köylerde kurulacak kalkınma kooperatifleri modellemesi içerik örneği
Büyük şehirlerde göç ile başlayan dayanışma ve birlikte olma ihtiyacı “hemşehri dernekleri” ile gerçekleşti. 1950’lerde başlayan süreç yaklaşık 70 yıldır devam ediyor… İkinci ve üçüncü kuşak yavaş yavaş köylere gitmemeye, derneklere rağbet göstermemeye başlıyor, dolayısıyla bu süreç zaman içinde yok olacak gibi… Bizim kuşağın köy derneklerinin son kuşağı olacağını, mevcut köylülerinde yaşayan üreten eken biçenlerin de son köylüler olacağını öngörüyoruz… Köylerin büyük şehirlere göç dolayısıyla neredeyse boşaldığını, köylerde tarlaların birçoğunun ekilmediğini, hayvancılık ve tarımın köylerde bitme noktasına geldiğini görüyoruz; ekmeği bile şehirden gelen seyyar araçlardan alan köyler ve köylüler var…
Hemşeri dernekleri köy dernekleri kalkınma kooperatifine dönüşmeli
Yasal bir düzenleme ile köy arazileri kalkınma kooperatiflerine devredilerek köyün ortak kullanım malı olacak. O köyün nüfusuna kayıtlı olup tarlası ve arazisi olan herkesin arazisi ayrıca da hissesine göre devredilecek, ortak olacak, böylece babadan dededen kalan araziler değerlendirilecek. Herkes köyündeki tarla hissesi oranında kalkınma kooperatiflerine üye olacak. Kalkınma kooperatifleri köylerinde ekilmedik veya değerlendirilmedik arazi bırakmayacak, hepsini kalkınma kooperatifleri adına ektirecek. Kalkınma kooperatifleri köylerde üretilebilecek ürünleri belirleyerek, İstanbul’da (veya diğer büyük şehirlerdeki) irtibat büroları şubeleri vasıtasıyla ürünlerini pazarlayacak; böylece o yörenin ekonomisi canlanacak, ülke çapında kalkınma başlayacak… Birkaç köy bir araya gelip daha büyük bir kalkınma kooperatifi ya da BİRLİK kurmak isterlerse onlara FAİZSİZ KREDİ verilerek yatırım için teşvik edilmeli. Faizsiz Kredileşme Modeli örneğine göre istenirse aktarılabilir. Devlet tarım ve hayvancılık teşvikleri artık kişilere değil, işte bu kalkınma kooperatiflerine verilecek…
Kalkınma kooperatifleri aldıkları teşviklerle köyde kuracakları büyük tesisler ve farklı üretim yerleri ile köylerde tekrar et, süt, peynir üretimi yapılacak… Hayvancılık ile tarım gelişeceği, köyde yaşayanlara iş imkânı sağlanacağı için köyde kalmak ve yaşamını orada devam ettirmek isteyenler artacak, köylere dönüş başlayacak…
Kalkınma Kooperatifleri Birlikleri birkaç köy birleşerek gerçekleştirirse, bölgenin coğrafi yapısına uygun olarak yapılan projelerle ilgili devlet kurumları özel olarak ilgilenecek… TOKİ ve diğer kurumlarla koordineli olarak yapılacak kooperatifleşme projeleri ile şehirde yaşayanların yazın tatillerini köyde geçirmelerini sağlayacak, iç turizmi artıracak, sağlıklı tatil yapılmasını da teşvik edecek organizasyonlar gerçekleştirilecek…
Büyük şehirlerdeki köy dernek binaları kalkınma kooperatifine devredilmeli. Kooperatifçiliğin teşvik edilmesi için üye başı aidatları, köylerde ikamet edenlerden değil, şehirlerde ikamet edenlerden alınmalı…
Köylerde üretilen ürünler kooperatif tarafından satılacağı gibi; satamama durumunda TMO (Tarım Mahsulleri Ofisi) tarafından alınmalı… Süt ürünleri de yoğurt, peynir, yağ olarak kooperatifçe pazarlanmalı, başlarda pazar bulamam durumunda yine devlet veya belediyeler bunları alacak yapıyı kurmalı… Bu sayede zamanla işlevsiz hale gelecek veya kimi şimdiden işlevsiz halde olan köy dernek veya birliklerinin dönüşümü sağlanacak… Bu sayede köyde âtıl duran araziler ekilmiş olacak… Bu sayede Türkiye’nin tahıl, hububat meyve sebze üretimi artacak… Bu sayede Türkiye’nin et, süt, peynir üretimi artacak… Bu sayede Türkiye’nin, belki de dünyanın en çok et, süt, peynir, yoğurt üreten ülkelerinden biri olma yolu açılacak… Bu sayede gıda güvenliği sağlanacak; bilinçli tarım yapılacağı için gıdaların üretim ve toplama aşamasında sağlıklı üretim yapılıp tüketiciye sağlıklı ulaştırılması sağlanacak…
Kalkınma kooperatifleri vasıtasıyla o yörelerde tali üretim imkânları ortaya çıkacak, böylece o bölgenin dolaysıyla Türkiye’nin ekonomik gücü artacak… İstihdam artarak büyük şehirlere göç önlenmiş olacak… Kalkınma Kooperatiflerinin örnek çalışmaları domino etkisi yapacak, zamanla bugün için öngördüğümüzden de daha faydalı olacaktır…

Yorum yapın