Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ne zaman? Eyyâm-ı biyd günlerinde tutulacak orucun faziletleri neler?

Müslümanlar, İslam’a olan bağlılığını ve inancını yılın bütün günleri yaşamaya gayret eder. Bu manevi gayretin sonucunda günün namaz, ibadet ve zikirle geçirir. Aydınlık günleri olarak bilinen eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.
Hz. Hafsa (ra) diyor ki:
“Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek’at namaz…” (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)
Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce “eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), “Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.” (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve “(Ramazan ayının dışında) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” (Suyuti, el-Camiu’s-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.

Yorum yapın