Ahmet Haşim kimdir? Frankfurt Seyahatnamesi kimin eseridir?

Şair ve yazar Ahmet Haşim kaleme aldığı eserlerle Türk Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir. Göl Saatleri, Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi ve Bize Göre eserlerini kaleme alan Ahmet Haşim hakkında merak edilenleri derledik. Peki Ahmet Haşim kimdir? İşte Ahmet Haşim hakkında merak edilenler. 
AHMET HAŞİM’İN ESERLERİ NELERDİR?Şair ve yazar Ahmet Haşim Kaymakam Arif Hikmet Bey’in oğludur. Sekiz yaşında annesini kaybetti. Düzenli bir öğrenim göremedi. 1895’te babası onu İstanbul’a getirerek Galatasaray Sultanlsine vermeden önce Numune Terakki Mektebi’ne kaydettirdi. Haşim, burada Türkçesini ilerletti. Galatasaray Lisesine girdikten sonra onda edebiyata karşı bir heves başladı, bunda hocası Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun etkisi oldu. İlk şiiri 1901 yılı başında Mecmua-yi Edebiye’de çıktı.
1909’da kurulan Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. İstanbul’a dönünce şiirlerini zamanını tanınmış dergilerinde yayınlamaya devam etti. Birinci Dünya Savaşında Çanakkale’de yedeksubay olarak hizmet gördü. Savaştan sonra sırasıyla çalıştığı görevler şunlardır: «Düyun Umumiye İdaresi, Osmanlı Bankası, Sanayi Nefise-Güzel Sanatlar Akademisi estetik ve mitoloji öğretmenliği, Harb Akademisi ve Mülkiye, (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Fransızca öğretmenliği.»
1921’de ilk şiir kitabını yayınladı. (Göl Saatleri.) 1926’da ikinci şiir kitabı çıktı. (Piyale.) Dergah dergisinin ilk sayısında yayınladığı “Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiiri büyük yankılar uyandırdı. Şiirde anlamsızlık ve kapalılık üzerine bir dizi tartışmalara yol açtı. Haşim, kendisini ağır biçimde eleştirenlere Bir Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar» adlı makalesiyle cevap verdi. Paris’e yaptığı bir yolculuğun izlenimlerini (Bir Seyahatin Notları) başlığı altında “Bize Göre” kitabında yayınladı, “Gurabahane-i Laklakan adlı eserinde de fıkra ve söyleşilerini topladı. Böbreklerinden öteden beri rahatsız olan Haşim, hastalığının artması üzerine tedavi edilmek amacıyla Almanya’nın Frankfurt kentine gitti. Bu gezinin izlenimlerini de “Frankfurt Seyahatnamesi» nde dile getirdi. Bir türlü perhiz yapamadığı için hastaığı arttı ve 1933 yılının 4 Haziran’ında öldü.
Haşim tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Dilde sadeleşmeye yabancı kalmasına rağmen son şiirlerinde belirgin bir Türkçe söyleyişe yöneldiği görülür. «Merdiven, Süvari, Bahça, Yarı Yol, Karanfil vb.”
Türk şiirinde sembolizmin temsilcisi sayılan Ahmet Haşim, şiirlerinde genellikle renkli ve ışıklı doğa güzellikleri karşısında insan ruhunun ürperişlerini dile getiren bir şairimizdir. Şiirinin en belirgin özelliği; hayal ile duyguyu seçkin buluşlar ve mecazlarla zenginleştiren bir anlatım gücüdür. Kelimelerin yan yana gelmesinden doğan iç ahenge önem vermiştir. Kullandığı kelimelerin çoğu, derinlik, soyutluk, uzaklık kavramlarını yansıtır. Şiirlerinde kapalı kalmayı sever. En çok Şafak vakti, Akşam ve Gece» gibi hayal kurmaya elverişli saatleri seçer. Daima göz alıcı ve sıcak renkleri kullanır. Kırmızı, yeşil, sarı, siyah Şiirde anlamın değil, ahengin, söyleyişin önemli olduğuna inanır.
Ahmet Haşim’in en çok işlediği temalar; Aşk, ölüm, çöl ve kendinden kaçıştır. Genellikle karamsar ve içine kapanık bir şair olan Ahmet Haşim; aşk’ı sü- rekli ıstırap kaynağı; çölü çocukluk yıllarının sıla özlemi, ölümü kahır yas karanlık ve korkulu hayallerle sarılı bir dünya; Kendinden kaçışı da çevresinden ve benliğinden kurtulma duygusuna bir sığınak gibi görür. “O Belde» şiirinde bu tema ustaca işlenmiştir.
Ahmet Haşim’in nesirlerinde, şiirlerinin aksine, açık fakat yine süslü bir anlatım vardır. Benzetmelerinde kendine özgü bir buluş gücü belirgindir. Düşüncelerini planlı biçimde işler. Frankfurt Seyahatnamesi’nde Almanya’ya yaptığı yolculuğun izlenimlerini bağımsız fıkralar halinde anlatır.
Ahmet Haşim’in başlıca eserleri: 
Şiir: Göl Saatleri (1921), Piyale (1926)
Nesir: Gurabahe-i Laklakan (1928), Bize Göre (1928, 1960), Frankfurt Seyahatnamesi (1933, 1947)

Yorum yapın