Şaban ayının en faziletli namaz ve ibadetleri neler? Şaban ayında hangi günler oruç tutulur ve hangi zikirler yapılır

Mübarek üç aylara Receb-i Şerif ayına girmememizle beraber girmiş olduk. Kur’an-ı Kerim’de “haram aylar” olarak anılan aylar arasında Şaban ayı en mübarek ve faziletli aylardan biridir. Receb-i Şerifin ardından Kainatın Efendisi Resul Ekrem’in (SAV) ayı olan Şaban-i Şerifi ayında da bu ayın büyük feyz ve bereketinden bütün Müslümanlar istifade etmek ister. Üç Aylar’ın ikinci ayı olan Şaban 2024 yılında ne zaman başlar ve ne zaman biter? Şaban ayının faziletleri nelerdir bu mübarek ayda hangi ibadetler yapılır? Bu mübarek aylardan biri olan Receb-i Şerif ayını Regaip ve Miraç geceleriyle birlikte idrak etmiş bulunuyoruz. Takvim sıralamasına göre Receb-i Şerif’i takip eden hicri ayların sekizincisi olan Şaban-ı Şerif ayı, içinde pek çok fazileti barındıran müstesna bir aydır. Şaban ayında kılınacak namaz, yapılacak ibadetler, yapılacak dua ve zikirlerle ilgili detaylar haberimizde…
Şaban Ayı Nedir?Mübarek Şaban ayının ismine kökeni ve tarihi açısından baktığımızda, İslamiyet’ten önce Araplar tarafından kutsal sayılan bir ay olduğunu, bazı tarihi dönemlerde farklı şekillerde isimlendirildikten sonra “Şaban” olarak anılmaya başlandığını görüyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) de bu ayı “Şaban” olarak anmayı tercih ettiği ve Hicri takvimin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte takvime bu isimle dahil edilerek günümüze kadar bu şekilde intikal ettiği düşünülmektedir.
Şaban Ayı’nın Önemi Nedir?Şaban ayı, Hicri takvime göre Ramazan-ı Şeriften önceki ay olduğu için bu mübarek zaman için bir nevi hazırlıktır. Bu aydan itibaren oruç ve diğer nafile ibadetler artırılarak Ramazan’ın feyzinden azami derecede istifade etmek için hazırlıklar tamamlanmalıdır.
Şaban Ayı Ne Zaman?Üç ayların ikincisi ve hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, 11 Şubat 2024 (1 Şaban 1445) Pazar günü başladı.
Şaban Ayı 2024 Yılında Ne Zaman Bitiyor?Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 10 Mart 2024 Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece sona eriyor. Bu mübarek ayı Hicri takvime göre 1445 yılına tekabül eden Ramazan ayı takip eder.
Şaban Ayının 15. Günü Ne Zaman?Şaban ayının 15. gecesi Hicri takvim esas alındığında bu gece Berat Kandili gecesidir. Dolayısıyla 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesidir.
Şaban Ayı İbadetleri Nelerdir?İslam dünyası için önemli kabul edilen üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başladı. Müslümanlar üç aylar boyunca ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek istiyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylarda Şaban ayı bugün, 11 Şubat’ta başladı. Şaban ayının ardından Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlıyor. İlahi nur ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, müminler için en kârlı ve bereketli fırsattır. Çünkü Şaban’ın değerini ve önemini artıran en önemli husus, yapılan her amel ve ibadetin sevabının diğer aylara (Ramazan hariç) göre üç yüz kat daha fazla olmasıdır. Diğer zamanlarda kılınan bir rekat namazın sevabı on ise, Şaban’da üç yüz katından fazladır. Okunan her Kur’an harfi için üç yüz cennet meyvesi vardır.
Şaban Ayı NamazıMüslümanlar, haram aylardan olan Recep ayında çokça ibadet ve zikir yapar ve bu mübarek ayın feyz ve bereketinden istifade eder. Şaban ayında ise özellikle Şaban ayının ikinci yarısında Ramazan’a hazırlanmak için rehavete kapıldıkları görüldüğünden Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Ashabını şöyle uyardığı rivayet edilir: “Bu Şaban ayı, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil olduğu bir aydır. Yine rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v.) ashabını “Bu Şaban ayı, amellerin âlemlerin Rabbine yükseldiği bir aydır…” diye uyarmış ve ashabının bu mübarek aya hürmet edip etmediklerini kontrol etmiştir.
Şaban-ı Şerif ayı faziletli bir ay olduğu için bu ayda yapılan salih amellerin sevabı kat kat artar. Bu nedenle bu ayda başta oruç olmak üzere nafile ibadetlere ağırlık verilmeli, ihtiyaç sahipleri gözetilmeli ve İslami faaliyetler vakıf ve müesseseler sadaka ile desteklenmelidir.
Şaban Ayı Orucunun önemiHz. Ayşe validemiz ‘Peygamberimiz Şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber Şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı’ derdi.
Bu gerekçe ile alimler, özellikle Şaban Ayı’nın oruçla karşılanmasının iyi olacağını belirtiyor.
Şaban-ı Şerif’te Üç Gün Oruç Tutmanın FaziletiŞaban-ı Şerif ayında üç gün oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle buyrulmuştur: “Şaban, cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç gün de olsa onda oruç tutsun.”
Şaban-ı Şerif Ayı’nın İlk ve Son Perşembe Oruçları:
Ebû Abdillâh el-Hubeyşî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: “Şaban’ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah Teâlâ üzerine bir hak olur.”
Şaban-ı Şerif’in Başında, Ortasında ve Sonunda Üç Gün Oruç:
“Her kim Şaban’ın başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allah-u Teâlâ ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Allah-u Teâlâ’ya yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür.”
Şaban Ayında Yapılaması Tavsiye edilen TesbihatlarŞaban-ı Şerif ayı içerisinde Rasûlüllâh (SAV)e 70.000 kere hangi sîga ile olursa olsun salavat-ı şerife okumak müstehab görülmüştür.
Şaban-ı Şerif ayının her on gününde bazı hususi zikirleri okumak da müstehabdır. Şöyle ki ilk on gününde her gün 100 defa tesbihat vardır:
“Ya Latif!” (Ey kullarına karşı lütufkâr olan)
İkinci on gününde her gün 100 defa:
“Ya Aziz!” (Ey hiç mağlup olmayacak yegâne güç sahibi)
Üçüncü on gününde her gün 100 kere:
“Ya Rezzak!” (Ey bolca rızık ihsan eden) diye zikredilir.
Şaban Ayı ile İlgili Hadisi Şerifler Nelerİçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesini bulunduran mübarek üç aylar başladı. Üç aylarlar ilgili Peygamber Efendimizi bir kaç hadisi şöyle;
Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadis-i şerif:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]
(Şaban’da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihali]
Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.)[İbni Cerir]
(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]
(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)[Ebu Davud]
Şaban Ayı Duası Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh.
Şaban Ayı Kimin AyıdırResul-i Ekrem Efendimiz (SAV) diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
“Şaban benim ayımdır.”
“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.
Recep ayı geldiği zaman da “Allah’ım, Recep ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.
Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.
Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi. Hz. Enes’in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
“Ya Resulallah, Ramazan’dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”
Bu soruya Peygamberimiz (SAV):
“Ramazan’ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban’da tutulan oruçtur” cevabını verirler.

Yorum yapın