Belli ki İnsanlıktan Bir İz Kalmamış

            İsrail’in yaptıklarının vahşet ve soykırım dışında bir kavramla değerlendirmesi eksik olacaktır. Çünkü 30 bini aşkın sivil Filistinli son üç ay içinde katledildi. Bir İsrail milletvekilinin, “ Gazze’yi içindekilerle birlikte yakalım” çağrısı aslında yeni bir talep değil, aylardan beri Gazze başta olmak üzere tüm Filistin’de insanlar yakılıyor, katlediliyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki, Siyonistlerin katlettikleri 30 bini aşkın kadın ve çocuklar tatmin olmalarına yetmemiş, Gazze’de kalan 100 bin civarındaki Filistinlinin yok edilmesini istiyor. Hem de bu yok edişin bu defa yakılarak yapılmasını teklif ediyor. Yani, bomba falan atarak masrafa(!) girmek istemiyorlar. Hemen belirteyim ki; bu kafa karşısında insanın dili tutuluyor ama böyle bir teklif ile ortaya çıkanlar belli ki hiçbir utanma duygusu taşımıyorlar.
            Bilindiği gibi Gazze’de yaşayan Filistinlilerin sayısı 2 milyon civarındaydı. Bunların 1 milyon 900 bini ya yakılarak, vurularak katledildi ya da Gazze’yi terk etmek zorunda bırakıldılar. Kısacası Gazze’de soykırım ile ya da vatanlarından sürülerek topraklarına el koydular. Ancak İsrail’i bu da tatmin etmemiş olacak ki, 2 milyondan geri kalan 100 bin Filistinlinin yakılarak yok edilmesi isteniyor. Kısacası doğuşlarından getirdikleri sınır tanımaz kin ve öfkeyi böyle dışa vuruyorlar. Bu bakımdan bu kin ve nefretten ibaret insanlardan dünyanın bir an evvel kurtulması gerekiyor. Çünkü varlıklarını korudukları sürece bu soykırım ve katliam ile dünya zaman zaman karşı karşıya kalacak, her seferinde on binlerce Filistinli hayatını kaybedecek. Görünen bu.
            Bu noktada benzer kin ve nefret duygusunun sadece Siyonistlerde bulunduğunu söylemek eksik bir değerlendirme olur. Çünkü içlerindeki nefret duygusunu sık sık dışa vuruyorlar, bunda bir sakıncada görmüyorlar. Üzerinde durulması ve unutulmaması gereken bir diğer husus da işledikleri bunca cinayeti dinlerin emri olarak sunmaları. Böylece kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir başka ifadeyle dinlerini, cinayetlerini aklamada vasıta olarak kullanmaya çalışıyorlar. Böyle olunca bu istismarcı ve kan içici grubun etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Bunu da özellikle en kısa zamanda Müslümanlar birlik oluşturarak harekete geçmek durumundadırlar. Bu birlik sağlanabilirse Siyonistler ondan sonra kendilerini sürekli kontrol ve destek altında göremeyecekler, o zaman da böylesine fütursuzca cinayet işleyemeyecek, 100 binlerce Filistinlinin yakılarak yok edilmesini bırak açıktan istemeyi, düşünemeyeceklerdir. Bu bakımdan en kısa zamanda istikballerinin ne olacağının hatırlatılması, böylesine zalimler sürüsünün aklının başlarına getirilmesinin sağlanması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, Siyonistler sözlü protestolardan anlamazlar. Onları hizaya getirecek tek husus artık mazlumların ayağa kalkmakta olduklarının hissettirilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde şımarıklıkları devam edecek, her fırsat buldukça katliamları, hatta soykırımlarını uygulamaya koyacaklardır. Çünkü bundan zevk aldıkları çok net görülüyor. Çünkü İsrail milletvekili Gazze’den zorla sürdükleri 1 milyon 900 bin Filistinliyi tahliye ettik, geriye kalan 100 bin Filistinlinin tahliyesi ile uğraşmaya gerek olmadığını, topluca yakılarak onlardan kurtulabileceklerini söylemek yüzsüzlüğünü gösteren bir milletvekilinin daha fazla konuşmasına fırsat vermemek gerekiyor. Çünkü Siyonistler kendilerinden başkasını insandan bile saymıyor, değersiz görüyorlar. Ne yazık ki insanlıktan bu kadar uzak kalmış olanlar soykırım uygulamasında ABD ve birtakım Batılı ülkelerden sonuna kadar destek bulabiliyorlar. Bu bakımdan sadece İslam dünyası değil, tüm dünyanın birlik oluşturması gerekiyor.
 

Yorum yapın