Balıkçılara müjde: Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Balıkçı gemilerinin seyir bilgilerinin takibi için kullanılan BAGİS sistemiyle ilgili tebliğde bazı fıkralar değiştirildi. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
21/8/2021 tarihli ve 31575 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik kararları ise şöyle:
1- 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında, BAGİS ile ilgili iletişim masraflarının Bakanlık tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.2- 6 ncı maddeye, BAGİS cihazı arızalarının yetkili firmalarca giderileceği ve bu firmaların Genel Müdürlük tarafından duyurulacağı bir fıkra eklenmiştir.3- 8 inci maddenin ikinci fıkrasında, balıkçı gemisi yetkilisinin BAGİS cihazının durumunu kontrol etmesi ve arızalı olması halinde avcılık faaliyetine son vermesi gerektiği 4-  belirtilmiştir.5- Bu Tebliğ, 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, uygulanmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir.

Yorum yapın